31 tháng 3, 2022

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTG

 


Quyết định số 08/2022/QĐ-TTG ngày 28/03/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Quyết định này quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê, ở trọ làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG TIN

LIÊN HỆ QUA MAIL

Email us: ketoan4ckh@gmail.com

BIÊN TẬP : BÍCH PHƯƠNG