24 tháng 3, 2022

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2021

 Khi quyết toán thuế TNCN năm 2021 việc đầu tiên là chúng ta phải chú ý các văn bản pháp luật nào còn hiệu lực và có liên quan đến quyết toán thuế TNCN. Quyết toán thuế TNCN sẽ có 2 trường hợp đó là quyết toán đối với các tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và quyết toán cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.


Một số văn bản pháp luật có liên quan đến quyết toán thuế TNCN năm 2021 như sau :

- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNCN và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNCN.

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của BTC.

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC.

- Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của BTC.

- Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của BTC.

- Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của BTC.

- Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của BTC.

Trên đây là mình chia sẻ một số văn bản pháp luật liên quan đến quyết toán thuế TNCN năm 2021. Các bạn tham khảo để xem cái nào có liên quan đến DN mình thì áp dụng vào khai quyết toán thuế TNCN năm 2021 nhé. 


0 comments:

Đăng nhận xét

 

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG TIN

LIÊN HỆ QUA MAIL

Email us: ketoan4ckh@gmail.com

BIÊN TẬP : BÍCH PHƯƠNG