3 tháng 3, 2022

QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2021 CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ ?

 

Khi kết thúc năm tài chính là bắt buộc các DN đều làm quyết toán các loại thuế có liên quan đến hoạt động SXKD của DN mình. Năm 2021 đã kết thúc và thời điểm từ tháng 01/2022 đến tháng 03/2022 là kế toán tại các DN tập trung vào làm quyết toán các loại thuế để nộp cho cơ quan thuế trong đó có quyết toán thuế TNDN. Vậy quyết toán thuế TNDN năm 2021 cần phải lưu ý những gì ? Bài viết này sẽ giúp các bạn biết được một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2021.Để kê khai quyết toán thuế TNDN thì các DN cần hiểu rõ các nội dung điều khoản nào trong các  văn bản pháp luật  hiện hành về thuế TNDN  có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN mình để làm quyết toán cho đúng theo quy định của pháp luật..Điều cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2021 đó là các DN phải biết được các văn bản pháp luật hiện hành về thuế TNDN. Một số văn bản pháp luật có liên quan đến quyết toán thuế TNDN năm 2021 như sau :

-       Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014

-       Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

-       Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

-       Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016

-       Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

-       Thông tư số 12/2016/ TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/06/2016 của liên bộ KHCN-BTC.

-       Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016

-       Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018

-       Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019

-       Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021

-       Nghị định số 126/2020/nđ-cp ngày 19/10/2020

-       Nghị định số 132/2020/Nđ-CP ngày 05/11/2020


Vậy DN khi quyết toán thuế TNDN còn cần phải lưu ý gì nữa ? Dưới đây là một số  điều mà DN cần phải hết sức lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2021 :

 1.    DN được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 đ/v trường hợp DN có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu kỳ tính thuế của năm 2019 :

            + Không áp dụng tiêu chí  doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu kỳ tính thuế năm 2019 đ/v trường hợp  người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.

  + Doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công,tiền cung ứng DV và từ hoạt động KD dưới hình thức hợp đồng, hợp tác KD, kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng theo quy định của luật thuế TNDN hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành, không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu , doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác.

        2. Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 3 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

      3. Về hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN  thì cần lưu ý làm và nộp các tờ khai, phụ lục và báo cáo như sau :

               -       Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của BTC.

              -       Báo cáo tài chính năm hoặc BCTC đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chuyển đổi loại hình DN hoặc tổ chức lại DN theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật về kiểm toán độc lập ( trừ trường hợp không phải lập BCTC theo quy định

             -       Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN theo thông tư 80/2021/TT-BTC ( Tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế mà lập các phụ lục có liên quan đến hoạt động SXKD của DN mình )

            -       Lưu ý một số DN có giao dịch liên kết thì nhớ làm các phụ lục về giao dịch liên kết.

            -       Báo cáo kiểm toán đối với các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán BCTC.

                    4. Thời hạn nộp quyết toán thuế TNDN năm 2021 :

                           DN lập và gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

                   5. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập DN năm 2021 :

                         Các doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021 cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp qua hệ thống kê khai thuế điện tử.

  Các DN nhớ lập hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập DN năm 2021 theo đúng quy định và nộp đúng hạn nhé.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG TIN

LIÊN HỆ QUA MAIL

Email us: ketoan4ckh@gmail.com

BIÊN TẬP : BÍCH PHƯƠNG